Šta znači UKOR?

» ukor • muški rod Usmena kazna, disciplinska kazna.
Zamerka, prekor.