Šta znači UKLJEVA?

» ukljeva • ženski rod (riba) Vrsta slatkovodne ribe iz porodice šarana.