Šta znači UGOVARAČ?

» ugovarač • muški rod Osoba koja zaključuje ugovor sa korisnikom granta.