Šta znači UGNUTOST?

» ugnutost • ženski rod Ugib, ulegnuće.