Šta znači UGNJEŽĐEN?

» ugnježđen • pridev Izraz u programiranju koji znači da je jedna procedura ugrađena unutar druge. Često se koristi u petljama, za popunjavanje složene strukture podataka.