Šta znači UGLOMER?

» uglomer • muški rod Sprava za merenje uglova.