Šta znači UDOVOLJITI?

» udovoljiti • glagol Ispuniti zahtev ili želju.