Šta znači UĐE?

» uđe • imenica Zbirna imenica za noge i ruke, udove.