Šta znači UDARNIŠTVO?

» udarništvo • imenica Udarnički rad, takmičenje u ispunjenju i premašenju radnih zadataka (rus.)