Šta znači UČENJAK?

» učenjak • muški rod Učena osoba, naučnik.