Šta znači UBIKVISTI?

» ubikvisti biol. Opšti naziv za tzv. kosmopolitske biljke i životinje koje mogu da uspevaju i žive svuda, bez obzira na klimatske i druge uslove;
teol. Oni koji veruju u sveprisutnost tela Hristovog u pričešću, = luteranci.