Šta znači UBADAČA?

» ubadača • ženski rod Igla za kosu.