Šta znači UANSTEP?

» uanstep • eng. onestep okretna igra u 2/4 takta 8kod nas obično: *vanstep).