Šta znači TUTORIJUM?

» tutorijum • muški rod (pravo (nauka)) Sudsko postavljenje za staraoca.