Šta znači TUTNJANJE?

» tutnjanje • imenica Tutanj, odjek koraka.