Šta znači TUMUL?

» Tumul • ist. praistorijska grobna humka, grob pod humkom