Šta znači TUMAČ?

» tumač • muški rod Komentator, objašnjivač, lice koje daje tumačenje.