Šta znači TUCIORIZAM?

» tuciorizam • muški rod Etičko načelo "prilične sigurnosti", po kome se za dopustljivost nekog dela traže razlozi koji ga opravdavaju ne sa više ili manje verovatnosti, nego sa dovoljnom sigurnošću.