Šta znači TUBULITI?

» tubuliti • (geologija) Cevasta okamenotina jedne vrste biljki-životinja; kanomiti.