Šta znači TUBERKULA?

» tuberkula • ženski rod (medicina) Izraštaj, kvrga na kosti; siva, kao zrno prosa velika kvržica u raznim organima čovečjeg tela, naročito u plućima (l. tubercula pulmonum).