Šta znači TUAŽA?

» tuaža • ženski rod (nautika) Vučenje lađe pomoću konopca (palamara), naročito po kanalima i rekama.