Šta znači TRULOVINA?

» trulovina • ženski rod Gnjilež, trulež.