Šta znači TRUIZAM?

» truizam • muški rod Očigledna, opštepoznata istina (koju je suvišno dokazivati), banalnost.