Šta znači TRUBADURI?

» trubaduri Pesnici južne Francuske od 1do 1veka.