Šta znači TRUBADUR?

» trubadur • muški rod U Sred. veku: provansalski pesnik, pevač; fig. ljubavni pesnik, zaljubljeni pesnik.