Šta znači TRPIMIR?

» Trpimir • muški rod (lično) Knez Dalmatinske Hrvatske.