Šta znači TRPETI?

» trpeti • glagol Snositi, izdržavati.