Šta znači TROILOS?

» Troilos • muški rod (mitologija) Namlađi sin kralja Prijama i Hekabe, ubijen po naredbi Ahilovoj; njegovi ljubavni doživljaji sa Hrizeidom, ćerkom Apolonovog sveštenika Hrizesa, u srenjovekovnoj književnosti bili su omiljen predmet obrađivanja (Bokaćo i dr.).