Šta znači TROHOMETAR?

» trohometar • muški rod Sprava za merenje brzine brodova.