Šta znači TROHISKE?

» trohiske • (medicina) Pastile.