Šta znači TROHANTER?

» trohanter • muški rod Trkač; anat. veliki i mali valjak na gornjem kraju bedrene kosti (kod čoveka i sisara).