Šta znači TROGODIŠNJI?

» trogodišnji • pridev Dešava se svake tri godine, traje tri godine.