Šta znači TROGOD?

» trogod • pridev Koji ima tri godine, trogodišnji.