Šta znači TROGLODITI?

» trogloditi Stanovnici pećina; u Starom veku: ime jednog etiopskog plemena koje je stanovalo u pećinama; docnije: naziv za krivoverne hrišćane koji su se skupljali po pećinama.