Šta znači TROFONEUROZA?

» trofoneuroza • ženski rod (medicina) Poremećaj u ishranjivanju usled oboljenja živaca koji regulišu ishranu i razvijanje tkiva.