Šta znači TROFIČKI?

» trofički • pridev Hranbeni, ishranbeni, koji se tiče hranjenja ili ishrane.