Šta znači TROFIČAN?

» trofičan • pridev Hranbeni, ishranbeni, koji se tiče hranjenja ili ishrane.