Šta znači TROAKAR?

» troakar • muški rod med. Cevasto šilo u obliku luka i sa tri reza za puštanje tečnosti iz telesnih duplja onih koji boluju od vodene bolesti, ili za ispražnjivanje vazduha iz buraga preživara;
Kaput dužine tri četvrti.