Šta znači TRO?

» TRO • skraćenica Trgovinska radna organizacija.