Šta znači TRIHORD?

» trihord • muški rod (muzika) Mala lauta ili mandolina sa tri žice; takođe: niz od tri dijatonska tona.