Šta znači TRIHOMA?

» trihoma • ženski rod Oblraslost dlakom ili kosom, kosmatost; dobivanje dlaka ili malja, dlakavljenje; med. poljačka kika (bolest u oblasti reke Visle, tj. u Poljskoj i u podunavskim zemljama: hronično oboljenje kose, poglavito usled nečistoće.