Šta znači TRIHLORID?

» trihlorid • muški rod (hemija) Svako jedinjenje koje ima tri atoma hlora u svakom molekulu.