Šta znači TRIHINOZA?

» trihinoza • ženski rod (medicina) Teška, često smrtonosna bolest onij koji jedu svinjsko meso zaraženo trihinama, usled toga što se ove razmnože u crevima, probiju crevnu sluzokožu, dođu u krv i odatle u mišićna vlakna.