Šta znači TRIHINOSKOP?

» trihinoskop • muški rod Projekcioni aparat za posmatranje trihina.