Šta znači TRIHINA?

» trihina • ženski rod (crv) Vlasica, kao dlkaka tanak veoma mali gotovan (ženka duga do mužjak 1.5mm), živi naročito u pacovima, od ovih prelazi u svinje i na čoveka koji jede svinjsko meso zaraženo ovim gotovanom.