Šta znači TRIFURKACIJA?

» trifurkacija • ženski rod Račvanje u tri grane, u tri kraka.