Šta znači TRIFTONG?

» triftong • muški rod (lingvistika) Troglasnik, slog od tri samoglasnika.