Šta znači TRIFORIJUM?

» triforijum • muški rod (arheologija) Hodnik na svodove sa trostrukim otvorom.