Šta znači TRIFONIJA?

» trifonija • ženski rod (muzika) Troglasnost.