Šta znači TRIBUNAL?

» tribunal • muški rod Prvobitno: uzvišeno mesto na rimskom Forumu na kome je sedeo pretor i sudio;
Sudijska stolica; sudski kolegijum, sud, viši sud.